bioshock

  1. kaieivindm

    Rykte Bioshock: The Collection

    Ryktes om Bioshock samling, etter at tittelen har blitt "rated" av The Brzail Advisory Rating Board. For følgende plattformer; PS3, PS4, XBox 360, Xbox One og PC. Kilde
Topp Bunn