fable

  1. kaieivindm

    Rykte Eurogamer: Nytt Fable spill på vei?

    I følge Eurogamer kan det se ut som et nytt Fable spill er på vei. Kan også se ut som at Playgrpund er utviklerstudioet som får æren av å lage spillet. Er snart to år siden MS la ned Lionhead etter et mislykket Fable spill gikk i vasken. Kilde.
Topp Bunn