forhåndsbestilling

  1. kaieivindm

    Forhåndsbestilling av spill, som alle klager på!

    Fant dette ganske så interessant. Adobe har gjort en analyse av antall forhåndsbestillinger av store spilltitler for 2014 vs 2015. Som dere ser nedenfor, vi snakker om 24% opp i forhold til 2014 av selve bestillingen, og omsetning opp hele 33% i forhold til 2014. Kilde.
Topp Bunn