kulturdepartementet

  1. kaieivindm

    Den norske spillbransjen

    Kulturdepartementet har gjort en utredning på den norske spillbransjen, februar 2018. Er en hel del interessant informasjon i papiret som er gitt ut, du kan lese det her.
Topp Bunn