scape-it

  1. kaieivindm

    SKALD Roleplaying System

    Norsk utvikler @Scape-It bygger en spillmotor for digitale spillbøker og interaktive noveller. Design mål for spillmotoren: A set of RPG rules usable for pen-and-paper as well computer RPGs. A game engine for making gamebooks, interactive fiction and text-heavy roleplaying games. The games...
Topp Bunn