titanfall 2

  1. kaieivindm

    Titanfall 2 kommer til Origin Access

    Da er det bekreftet at Titanfall 2 kommer til Origin Access den 1. august. Link. Antar at dette vil også gjelde EA Access for Xbox brukere, men er IKKE bekreftet.
Topp Bunn