Frister det med litt todimensjonal sanntidsstrategi?

Topp Bunn